Посібники

Як знайти чисту вартість приватної компанії

Якщо ви хочете придбати компанію чи стати партнером у ній, важливо знати власний капітал, який свідчить про фінансовий стан компанії, хороший чи поганий. Компанія з великою заборгованістю і не великою кількістю активів може бути фінансово не платоспроможною та мати ризик банкрутства. Собіва вартість не говорить вам усієї картини, але пошук її вартості є першим кроком у визначенні того, чи будете ви брати участь у бізнесі з приватною компанією.

Базовий розрахунок чистої вартості

В основі власного капіталу лежить різниця між активами та пасивами. Якщо компанія має 500 000 доларів США активів та 200 000 доларів США позик, чистий капітал становить 300 000 доларів (500 000 - 200 000 доларів = 300 000 доларів). Хоча це справжнє твердження, воно не свідчить про справжню балансову вартість бізнесу, чим займається більшість інвесторів. Цей розрахунок чистої вартості є відчутною балансовою вартістю, оскільки все є фізичним активом, який можна ліквідувати.

Ділова балансова вартість

Загальна балансова вартість виходить за межі твердих активів і включає нематеріальні активи як частину чистої вартості. Цю інформацію найкраще отримувати з балансу, що подається до податкових декларацій щороку. До нематеріальних активів належать патенти та інша інтелектуальна власність, навіть гудвіл.

Дивлячись на бухгалтерський баланс, лівий перелік усіх активів компенсує правий перелік усіх боргів. Обидва повинні балансувати. Баланс додає всі зобов’язання та власний капітал і дорівнює активам.

Наприклад, припустимо, що компанія має 500 000 доларів США на нерухомість, 100 000 доларів на запасах та 20 000 доларів на патенти та 400 000 доларів позик. Балансова вартість додає активи (500 000 дол. США + 100 000 дол. США + 20 000 дол. США = 620 000 дол. США) і віднімає зобов’язання на рівні 220 000 дол. США.

Оцінка проти чистої вартості

Купуючи компанію, інвестори рідко купують її, виходячи з чистого власного капіталу. Вони розглядають не лише активи та зобов’язання. Оцінка компанії включає безліч факторів, включаючи вік компанії, історичне зростання та галузеві тенденції.

Наприклад, бухгалтерські фірми часто оцінюють десь від 100 до 125 відсотків їх річного доходу. Заправки оцінюються лише у 15-20 відсотків річного обсягу продажів плюс наявний запас. Зверніться до CPA або бізнес-радника, якщо ви плануєте придбати компанію, яка допоможе вам оцінити вартість та ціну придбання.

Запустіть звіт Dun & Bradstreet

Якщо ви розглядаєте можливість співпраці чи купівлі малого приватного бізнесу, розумно провести перевірку кредитності через Dun & Bradstreet, щоб дізнатись вік компанії, її поточний розмір та фінансовий стан. Звіт має вартість, але це будуть добре витрачені гроші, якщо він сповістить вас про потенційні проблеми. Окрім публічної інформації, звіт також повинен підтверджувати будь-яку інформацію, надану приватним бізнесом про його фінансовий стан.